Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej FIAP  •  FIAP-info  •  nieoficjalny polski serwis informacyjny  •  FIAP-info  •  Federation Internationale l'Art Photographique

Tytuły FIAP - jak uzyskać?

O tytuły FIAP należy ubiegać się poprzez krajową organizację fotograficzną, ktora jest reprezentantem danego kraju we FIAP. W Polsce taką organizacją jest Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców z siedzibą w Warszawie.


※ Warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać tytuł FIAP:

Każdy kandydat do fotograficznego tytułu FIAP musi być posiadaczem Karty Fotografa FIAP (FIAP Photographer's Life Card).
Opłata za wydanie Karty (po raz pierwszy) wynosi obecnie 50 €.
W czasie późniejszego występowania z wnioskami o nowe fotograficzne tytuły, Karta Fotografa FIAP zostanie zastąpiona nową za darmo, pod warunkiem, że kandydat prześle fotografię i nowy formularz, podając numer aktualnej karty.
We wnioskach o odznaczenia, na stronie "A" formularza, obowiązkowo muszą zostać podane tytuły FIAP i numer Karty Fotografa.


 • AFIAP   [ ROZWIŃ ]

 • EFIAP   [ ROZWIŃ ]

 • EFIAP Levels   [ ROZWIŃ ]

 • MFIAP   [ ROZWIŃ ]

 • AV-AFIAP   [ ROZWIŃ ]

 • AV-EFIAP   [ ROZWIŃ ]

 • AV-MFIAP   [ ROZWIŃ ]

 • ESFIAP   [ ROZWIŃ ]

 • HonEFIAP   [ ROZWIŃ ]


  ※ Ważne informacje:

  • Ta sama praca przedstawiona na kilku salonach lub biennalach pod patronatem FIAP musi zawsze posiadać ten sam tytuł.
  • Przyjęcia serii zdjęć lub obrazów wyświetlanych (slajdy, pliki cyfrowe) jest brane pod uwagę jako 1 akceptacja.
  • Udział w biennale FIAP jest brany pod uwagę przy nadawaniu tytułów FIAP.
  • Podczas ubiegania się o tytuły AFIAP i EFIAP, akceptacje uzyskane na młodzieżowych salonach lub biennalach FIAP mogą stanowić co najwyżej 20% wymaganej liczby akceptacji na salonach pod patronatem FIAP, a pozostałe 80% wymaganych akceptacji na salonach pod patronatem FIAP powinny zostać uzyskane na normalnych salonach otwartych dla każdego.
  • Kiedy wniosek o nadanie tytułu zostanie odrzucony, wnioskodawca musi poczekać co najmniej rok zanim przedstawi nowy wniosek. Kandydat musi wysłać zaktualizowaną dokumentację, a jeśli jest taka potrzeba, również nowe prace fotograficzne. Musi on ponownie uiścić opłatę za złożenie wniosku.
  • Na każdej fotograficznej pracy wysyłanej do FIAP powinny znaleźć się następujące dane:

   • nazwisko i imię, adres i kraj kandydata
   • tytuł pracy i rok wykonania zdjęcia
   • miejsce wykonania
   • oznaczenie tytułu FIAP oraz podpis autora
   Wszystkie te dane muszą być napisane bardzo czytelnie.

  • Akceptacje na salonach fotografii cyfrowej również są brane pod uwagę przy nadawaniu tytułów FIAP. Jednakże (dotyczy to prac, które mają być wysłane w celu uzyskania tytułu), FIAP akceptuje tylko zdjęcia dobrej jakości, co oznacza, że odbitki muszą być wykonane z pliku, w którym dłuższy bok zdjęcia ma co najmniej 2400 pikseli .
  • Nieoprawione odbitki powinny mieć wymiar 30 x 40 cm; mniejsze odbitki muszą być zamontowane na bardzo cienkim podłożu o wymiarach 30 x 40 cm. Waga całkowita (każdej fotografii, również z cienkim podłożem) nie może przekroczyć 90 gr.
  • Bez względu na to, czy tytuł zostanie nadany, czy nie, prace stają się własnością FIAP. One staną się częścią artystycznego dziedzictwa FIAP i mogą być wykorzystane do stworzenia wspólnej kolekcji.
  • Dotyczy tytułów AV. Kandydat, którego wniosek nie został przyjęty, może odnowić swój wniosek w następnym roku, ewentualnie z dodatkowymi informacjami i, w razie potrzeby, innymi pracami. Opłata za rozpatrzenie wniosku zostanie zatrzymana w rezerwie na wypadek, gdyby kandydat złożył wniosek ponownie.
  • Dotyczy tytułów AV. Ponieważ FIAP jest federacją fotograficzną, wszystkie sekwencje audio-wizualne wykonane w celu uzyskania tytułów FIAP, muszą dawać niepodważalne dowody fotograficznych kompetencji osoby ubiegającej się o tytuł. To kryterium będzie oceniane przez Audio-Visual Service.
  • Dotyczy tytułów AV. Na stronie D formularza, wnioskodawca musi wymienić 5 sekwencji, pomiędzy którymi Audio-Visual Service dokona wyboru prac, które mają zostać pobrane. Autorowi zostanie wydana Karta Identyfikacyjna FIAP do tych prac. Wnioskodawca powinien przesłać swoje sekwencje AV po otrzymaniu informacji o wyborze Komisji.

  ※ Niektóre definicje:

  Międzynarodowy Salon pod patronatem FIAP:
  każdy salon fotograficzny zorganizowany zgodnie z zasadami określonymi w przepisach "Patronat FIAP", któremu został przyznany patronat przez FIAP Patronat Service (należy podać numer Patronatu na formularzu)

  Utwór fotograficzny:
  odbitka czarno-biała, kolorowa lub zdjęcie wyświetlane (slajd, plik cyfrowy), a także zestaw odbitek lub wyświetlanych zdjęć

  Zestaw odbitek i wyświetlanych zdjęć:
  Seria odbitek lub wyświetlanych zdjęć, które mają być pokazane w ustalonej kolejności i bez żadnych dźwięków, lub seria odbitek lub wyświetlanych zdjęć na jeden temat i tworząca całość.

  Akceptacja:
  każda z prac fotograficznych, która została wybrana przez jury salonu w celu włączenia do wystawy lub prezentacji obrazów wyświetlanych lub do katalogu.

  Nagroda:
  Specjalne uznanie dla fotograficznej pracy przyznane przez jury salonu w formie nagrody, medalu, wyróżnienia i dyplomu.

  DOTYCZY AV - Międzynarodowa impreza pod patronatem FIAP:
  każda audio-wizualna impreza organizowana we współpracy i zgodnie z zasadami regulaminu "Patronat FIAP" oraz "Uzupełnienia do imprez Audio-wizualnych" i ma przyznany patronat przez FIAP Patronage Service.

  DOTYCZY AV - Audio-Visual Service:
  serwis wyznaczony przez FIAP Directory Board

  DOTYCZY AV - Karta identyfikacyjna:
  zawiera wszystkie niezbędne informacje techniczne potrzebne do pokazu sekwencji (standardowy formularz z Audio-Visual Service).

  DOTYCZY AV - Akceptacja:
  każdy audio-wizualna sekwencja, która została wybrane do włączenia do publicznej prezentacji i potwierdzona przez jury imprezy • Copyright © FIAP-INFO http://fiapinfo.republika.pl
   

  stat4u