Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej FIAP  •  FIAP-info  •  nieoficjalny polski serwis informacyjny  •  FIAP-info  •  Federation Internationale l'Art Photographique

Tytuły FIAP - co oznaczają?

W przyznawaniu tytułów (honorowych wyróżnień) FIAP rozdziela fotograficzną działalność artystyczną od działalności określonej ogólnie jako Servis, a mówiąc dokładniej - pracy działacza na rzecz FIAP oraz środowiska fotograficznego i rozwoju fotografii.


TYTUŁY ARTYSTYCZNE
TYTUŁY FOTOGRAFICZNE
AFIAP artysta FIAP
EFIAP wybitny artysta FIAP
EFIAP / bronze / silver / gold / platinum wybitny artysta FIAP / brązowy / srebrny / złoty / platynowy
MFIAP mistrz FIAP
TYTUŁY AUDIOWIZUALNE
AV-AFIAP artysta audiowideo FIAP
AV-EFIAP wybitny artysta audiowideo FIAP
AV-MFIAP mistrz audiowideo FIAP
TYTUŁY za działalność na rzecz FIAP i rozwoju fotografii
ESFIAP Excellence FIAP for Services Rendered
HonEFIAP Honorary Excellence FIAP


※ Za pracę twórczą w dziedzinie fotografii przyznawane są następujące tytuły honorowe:

 • AFIAP
 • - jest pierwszą artystyczną dystynkcją, jaką można otrzymać. Jest przyznawany artystom fotografom, których walory artystyczne prac, technika i umiejętności zostały potwierdzone udziałem w międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP.
 • EFIAP
 • - jest przyznawany artystom fotografom, którzy oprócz doskonałej techniki i umiejętności mają znaczącą liczbę prac, często przyjmowanych w wielu międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP
 • EFIAP bronze,
      EFIAP silver,
      EFIAP gold,
      EFIAP platinum
 • - dla artystów fotografów, którzy po otrzymaniu tytułu EFIAP, nadal aktywnie biorą udział w międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP i promują fotografię artystyczną poprzez swoje nowe artystyczne działania oraz otrzymują nagrody
 • MFIAP
 • - przyznawany jest artyście fotografowi w uznaniu dla jego całego dorobku w dziedzinie fotografii artystycznej. MFIAP jest trzecim etapem, po AFIAP i EFIAP, w przyznawanych tytułach FIAP za osobiste sukcesy w fotografii.


  ※ Za pracę twórczą w dziedzinie audio-wideo (diaporama) przyznawane są następujące tytuły honorowe:

 • AV-AFIAP
 • - jest pierwszą artystyczną dystynkcją, jaką można otrzymać. Jest przyznawany artystom fotografom, których walory artystyczne prac audio-wizualnych, technika i umiejętności zostały potwierdzone udziałem w międzynarodowych imprezach pod patronatem FIAP.
 • AV-EFIAP
 • - jest przyznawany artystom fotografom, którzy oprócz doskonałej techniki i obfitej produkcji mają znaczącą liczbę prac, często akceptowanych na wielu międzynarodowych imprezach audio-wizualnych pod patronatem FIAP na całym świecie.
 • AV-MFIAP
 • - od kandydata do tytułu Master Photographer of FIAP in Audio-Visual" (AV-MFIAP), FIAP spodziewa się nie tylko artystycznych produkcji sekwencji audio-wizualnych i osiągnięcia doskonałej techniki, ale również muszą być to osoby, które posiadają kwalifikacje twórcze, wyobraźnię, a także umiejętność wykorzystania odpowiednich środków komunikacji, używanych w mediach audiowizualnych na ich obecnym etapie rozwoju.
  AV-MFIAP jest trzecim etapem, po AFIAP i EFIAP, w przyznawanych tytułach FIAP za osobiste sukcesy w fotografii.


  ※ Za działalność na rzecz FIAP oraz środowiska fotograficznego i rozwoju fotografii w sensie ogólnym przyznawane są następujące tytuły honorowe:

 • ESFIAP
 • - jest przyznawany tym osobom, które w długim okresie czasu dokonały wyjątkowych działań na rzecz FIAP.
 • HonEFIAP
 • - jest najwyższym wyróżnieniem International Federation of Photographic Art, jakie może zostać przyznane posiadaczowi tytułu ESFIAP. Liczba żyjących posiadaczy tego tytułu jest ograniczona do liczby określonej przez FIAP Directory Board.


  UWAGA:
  W Polsce często podaje się tytuł HonEFIAP, jako najwyższy tutuł przyznawany fotografikom przez FIAP. Jest to nieprawda.
  Najwyższym tytułem przyznawanym fotografikom jest MFIAP. Natomiast HonEFIAP jest najwyższym tytułem, jaki może otrzymać działacz na rzecz rozwoju fotografii.
  W Polsce do tej pory (kwiecień 2010) nie przyznano nikomu najwyższego tytułu za twórczość artystyczną, czyli MFIAP ( Master FIAP ).
  Copyright © FIAP-INFO http://fiapinfo.republika.pl
   

  stat4u